ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Καυστήρες – Κυκλοφοριτές

Σύμφωνα με οδηγίες ευρωπαϊκής ένωσης ΕrP για υψηλή ενεργειακή απόδοση με ισχύ από 01/08/2015.

Inverter με 4 λειτουργείες (αυτόματη λειτουργία με ADART,αναλογικη πίεση,σταθερή πίεση,σταθερές στροφές)

Όλες οι λειτουργείες συνδυάζονται με νυχτερινή λειτουργεία

Επιπλέον εξοικονόμηση ενάργειας σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς NMT P

Αυτόματη εξαέρωση μέσω της εξαέρωσης του δυκτίου.

Αθόρυβη λειτουργεία.