ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Αντλίες αναρρόφησης

Αντλίες για οικιακή χρήση (ύδρευση άρδευση) ειδικά σχεδιασμένες με ικανότητα αναρρόφησης από χαμηλότερο ύψος από το σημείο τοποθέτησης της αντλίας χωρίς ποτήρι (κλαπέ) και υψηλο βαθμό απόδοσης Ιδανικές για άντληση καθαρού νερού από πηγάδια ,δεξαμενές,στέρνες.Μπορούν να συνεργαστούν με ελεγκτή πίεσης (autokit η controlkit) η με το σύστημα πιεστικού δοχείου.