ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Υποβρ.αντλίες πηγαδιών

Αντλίες με ανοξείδωτο χιτώνιο με πτερωτές και βαθμίδες από ενισχυμένο τεχνοπολυμερές.Κινιτήρας  υδρόψυκτος με διπλό μηχανικό στυπιοθλιπτη.Όλες οι αντλίες διαθέτουν εσωτερικά θερμική προστασία με πυκνωτή λειτουργίας,καλώδιο παροχής ρεύματος μήκους 15 μ και φλοτέρ.