ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Εξαρτήματα πιεστικών

Για να ολοκληρωθεί ένα πιεστικό συγκρότημα εκτός από την αντλία απαιτούνται και τα παρακάτω υλικά .

Δοχείο πιεστικού στα επιθυμητά λίτρα ,πιεσοστάτης ,ταφ 5 εξόδων ενας σωληνομαστός ,2φλεξιμπλ και μια αντεπίστροφη βαλβίδα 1″.

Σε άλλη περίπτωση τοποθετούμε έναν ηλεκτρικό πρεσοστάτη που μας δένει την πίεση της αντλίας και όταν ανοίγουμε την βρύση δουλεύει η αντλία.