ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Δοκοί IPE-UPN-HEA-HEB

Δοκοί  IPE υψίκορμοι από 80χ46 εως 200×100 μαύροι ,διαστάσεις από 220χ110 εως 600χ220 κατόπιν παραγγελίας

όλους τους δοκούς  μπορούμε να τους παραδώσουμε και γαλβανισμένους.

Στον πίνακα βαρών μπορείτε να δείτε όλα τα χαρακτηριστικά και τα μεγέθη όλων των κατηγοριών δοκών.