ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Στρατζαριστά

Στρατζαριστά θερμής έλασης και προγαλβανιζμένα ενισχυμένα 1,5mm πάχος και Β.Τ με 1,8mm.Τα μήκοι τους είναι

5 και 6 m αντίστοιχα. Οι διαστάσεις απο 14χ14 εως 150χ150 τετράγωνα και ορθογώνια.