ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σωλήνες

Σωλήνες μαύροι και προγαλβανισμένες  και γαλβανισμένες εν θερμό για τα μεγεθη φ 90 χ3 κατάλληλες για την παροχή ρεύματος. Σωλήνες γαλβανισμένες ύδρευσης (κίτρινες) από 1/2″ εως 4″.

Οι προγαλβανισμένες σωλήνες (κατασκευών )κατάλληλες και για πασσάλους περίφραξης διατίθεντε σε ενισχυμένου τύπου 1,5mm και σε βαρέος τύπου Β.Τ με 1,8mm. Διαθέτουμε επίσης όλες τις σωληνοσυνδέσεις για διάφορες κατασκευές (βλ.εξαρτήματα).